Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Paul, Van der Woude, El Yassini en Rajkowski over kunstmatige intelligentie in het onderwijs

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede namens
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Mede ondertekenaar
  A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van de leden Paul, Van der Woude, El Yassini en Rajkowski over kunstmatige intelligentie in het onderwijs

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid