Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Palland over het bericht "Vrijwilligers in de knel door regels fiscus voor vergoeding: "Gedwongen om te stoppen""

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Mede namens
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Inge van Dijk en Palland over het bericht "Vrijwilligers in de knel door regels fiscus voor vergoeding: "Gedwongen om te stoppen""

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Vrijwilligers in de knel door regels fiscus voor vergoeding: ‘Gedwongen om te stoppen’’

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid