Schriftelijke vragen : Het artikel 'Gelekte documenten bewijzen tot nu toe onbekende connecties tussen Rusland en de PVV'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Joost Sneller, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Laura Bromet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Bromet over het artikel ‘Gelekte documenten bewijzen tot nu toe onbekende connecties tussen Rusland en de PVV’ van Follow the Money'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties