Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuzu (DENK) over het van overheidswege uitschakelen van internet terwijl de autoriteiten jagen op een Sikh-prediker

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het van overheidswege uitschakelen van internet terwijl de autoriteiten jagen op een Sikh-prediker

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid