Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de onduidelijkheden over de per abuis bewaarde OMT-opnamen, in relatie tot de Wob/Woo

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op de vragen van het lid Van Haga over ‘de onduidelijkheden over de per abuis bewaarde OMT-opnamen, in relatie tot de Wob/Woo’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De onduidelijkheden over de per abuis bewaarde OMT-opnamen, in relatie tot de Wob/Woo

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid