Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving over schrijnende situaties bij terminale patiënten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving over schrijnende situaties bij terminale patiënten

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

De berichtgeving over schrijnende situaties bij terminale patiënten

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid