Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over een naderend ‘medicijninfarct’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het bericht naderend ‘medicijninfarct’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Een naderend ‘medicijninfarct’

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid