Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over discrepanties bij het Lareb en EMA mbt registraties van Case Safety Reports voor coronavaccinatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over discrepanties bij het Lareb en EMA mbt registraties van Case Safety Reports voor coronavaccinatie

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Discrepanties bij het Lareb en EMA mbt registraties van Case Safety Reports voor coronavaccinatie

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid