Schriftelijke vragen : De Kamerbrief en het rapport Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde fase 1

Download

Indieners

 • Gericht aan
  Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
 • Gericht aan
  H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • Gericht aan
  M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Indiener
  Faissal Boulakjar, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  Jorien Wuite, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Boulakjar en Wuite over de Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Boulakjar en Wuite over de Kamerbrief en Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde fase 1

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening