Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Sociale huurwoningen entrepotdok: ‘Stop de massale uitverkoop’'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Indiener
    Sandra Beckerman, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht ‘Sociale huurwoningen entrepotdok: ‘Stop de massale uitverkoop’

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het bericht ‘Sociale huurwoningen entrepotdok: ‘Stop de massale uitverkoop’

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening