Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het problematisch tekort aan sociaal advocaten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het problematisch tekort aan sociaal advocaten

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid
Naar boven