Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Bouchallikh, Bromet en Ellemeet over het PFAS-schandaal

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bouchallikh, Bromet en Ellemeet over het PFAS-schandaal

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het PFAS-schandaal

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
Naar boven