Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over de langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De langdurige spionage van een journalist door de AIVD

Indiener S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid