Schriftelijke vragen : De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Palland en Van den Berg over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Naar boven