Schriftelijke vragen : Het boek ‘De Melkveerevolutie , Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Gericht aan
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Derk Boswijk, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Boswijk over het boek 'De Melkveerevolutie, Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog'

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over het boek 'De Melkveerevolutie, Lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog'

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
Naar boven