Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Mutluer over de 1500 geseponeerde zaken bij rechtbank Gelderland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over de 1500 geseponeerde zaken bij rechtbank Gelderland

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De 1500 geseponeerde zaken bij rechtbank Gelderland

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid
Naar boven