Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s tav (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers.

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid