Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ’Te weinig rechters in Gelderland, 1500 rechtszaken geschrapt'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ellian en Michon-Derkzen over het bericht ’Te weinig rechters in Gelderland, 1500 rechtszaken geschrapt'

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht ’Te weinig rechters in Gelderland, 1500 rechtszaken geschrapt'

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid
Naar boven