Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Diplomafraude in de zorg

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid
Naar boven