Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Nispen over het toezicht op beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het toezicht op beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het toezicht op beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen.

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid