Schriftelijke vragen : De Afrikaanse varkenspest naar aanleiding van het bericht ‘Zorgen over uitbraak varkenspest pal over de grens in Duitsland.’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Thijssen en Bromet over de Afrikaanse varkenspest naar aanleiding van het bericht 'Zorgen over uitbraak varkenspest pal over de grens in Duitsland'

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Naar boven