Schriftelijke vragen : De gele kaart procedure met betrekking tot de Europese kiesakte

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Dassen over de gele kaart procedure met betrekking tot de Europese kiesakte.

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Naar boven