Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over de situatie in Ter Apel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de situatie in Ter Apel

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De situatie in Ter Apel

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid