Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort'

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Nederland koploper naturalisatie: ruim 45.000 asielzoekers kregen paspoort‘

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid
Naar boven