Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Paul over zij-instromers die moeilijkheden ervaren om aan de slag te gaan in het onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Mede ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Zij-instromers die moeilijkheden ervaren om aan de slag te gaan in het onderwijs.

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid