Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid
Naar boven