Schriftelijke vragen : De mogelijkheid tot online stemmen voor Nederlanders in het buitenland.

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Brekelmans, Strolenberg, Sjoerdsma en Sneller over de mogelijkheid tot online stemmen voor Nederlanders in het buitenland

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties