Schriftelijke vragen : Het intimideren van kritische ambtenaren van BZK

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Gericht aan
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    K. Arib, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Arib over het intimideren van kritische ambtenaren van BZK

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening