Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over Centric en de mogelijkheid en wenselijkheid een enquête te houden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Centric en de mogelijkheid en wenselijkheid een enquête te houden

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid
Naar boven