Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het gebrek aan aandacht voor de gesubsidieerde rechtsbijstand op rechtenopleidingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het gebrek aan aandacht voor de gesubsidieerde rechtsbijstand op rechtenopleidingen

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het gebrek aan aandacht voor de gesubsidieerde rechtsbijstand op rechtenopleidingen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid
Naar boven