Schriftelijke vragen : Het gebrek aan aandacht voor de gesubsidieerde rechtsbijstand op rechtenopleidingen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Gericht aan
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Indiener
    Michiel van Nispen, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het gebrek aan aandacht voor de gesubsidieerde rechtsbijstand op rechtenopleidingen

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het gebrek aan aandacht voor de gesubsidieerde rechtsbijstand op rechtenopleidingen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming