Schriftelijke vragen : Het laatste IPCC rapport en het 'besparingsplan aardgas' van de NVDE

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Indiener
    Laurens Dassen, Kamerlid Volt

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dassen over het laatste IPCC rapport en het 'besparingsplan aardgas' van de NVDE

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
Naar boven