Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Ceder en Bikker over het bericht 'Curaçaos roulette'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het Ceder en Bikker over het bericht ‘Curaçaos roulette’

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Curaçaos roulette’

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid
Naar boven