Schriftelijke vragen : Het artikel 'Investeer in preventie en die begint al bij de kinderwens'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg, Palland, Peters en Bikker over het artikel 'Investeer in preventie en die begint al bij de kinderwens'

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Naar boven