Schriftelijke vragen : Actuele problemen van Oekraïense ontheemden.

Download

Indieners

 • Gericht aan
  E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 • Gericht aan
  A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • Gericht aan
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gericht aan
  H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • Indiener
  Anne-Marijke Podt, Kamerlid D66
 • Medeindiener
  Ruben Brekelmans, Kamerlid VVD
 • Medeindiener
  Don Ceder, Kamerlid ChristenUnie
 • Medeindiener
  Evert Jan Slootweg, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Podt, Brekelmans, Ceder en Slootweg over actuele problemen van Oekraïense ontheemden

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt, Brekelmans, Ceder en Slootweg over actuele problemen van Oekraïense ontheemden

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Naar boven