Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Werner en Inge van Dijk over het bericht 'Engelse voetballer komt uit de kast, nu nog in Nederland'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Werner en Inge van Dijk over het bericht ‘Engelse voetballer komt uit de kast, nu nog in Nederland’

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Engelse voetballer komt uit de kast, nu nog in Nederland’

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid