Schriftelijke vragen

Bufferzones bij abortusklinieken

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-05-2022
Antwoord op vragen van het lid Van Wijngaarden over bufferzones bij abortusklinieken