Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Raan, Van Esch en Vestering over de mogelijke bouw van huizen ten kosten van waardevolle natuur op Bonaire

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Mede namens
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Mede namens
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Raan, Van Esch en Vestering over de mogelijke bouw van huizen ten kosten van waardevolle natuur op Bonaire

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

De mogelijke bouw van huizen ten kosten van waardevolle natuur op Bonaire

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid