Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het bericht 'Duizenden cosmeticaproducten bevatten microplastics'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Esch over het bericht ‘Duizenden cosmeticaproducten bevatten microplastics’

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Duizenden cosmeticaproducten bevatten microplastics’

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
Naar boven