Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de Russische olieboycot door Brussel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over een Russische olieboycot

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Schriftelijke vragen

De Russische olieboycot door Brussel

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid