Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het bericht dat het ministerie het OMT-advies over medische mondneusmaskers heeft beïnvloed en de begeleidingscommissie digitale ondersteuning COVID-19

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Vaststellen veiligheid persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van RIVM-richtlijnen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.