Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over dreigende olietekorten en compensatie voor visserij

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Dreigende olietekorten en compensatie voor visserij

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid