Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over het bericht 'The giant plan to track diversity in research journals'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Woude over het bericht 'The giant plan to track diversity in research journals'

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘The giant plan to track diversity in research journals’

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid