Schriftelijke vragen : De voorgenomen sluitingen van GGZ-instellingen en centra

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de voorgenomen sluitingen van GGZ-instellingen en centra

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de voorgenomen sluitingen van GGZ-instellingen en centra

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
Naar boven