Schriftelijke vragen

Mogelijke transnationale kieslijsten in de EU

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

26-04-2022
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Sjoerdsma over mogelijke transnationale kieslijsten in de EU

04-04-2022
Uitstel beantwoording vragen van de leden Sjoerdsma en Sneller over mogelijke transnationale kieslijsten in de EU