Schriftelijke vragen : Misbruik van coronasteun door Bert’s Animal Verhuur

Download

Indieners

 • Gericht aan
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gericht aan
  H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Indiener
  F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Christine Teunissen, Kamerlid PvdD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Wassenberg en Teunissen over misbruik van coronasteun door Berts Animal Verhuur

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Wassenberg en Teunissen over misbruik van coronasteun door Berts Animal Verhuur

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit