Schriftelijke vragen

De problemen bij de woonlocatie Oosterparkheem Groningen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-05-2022
Antwoord op vragen van het lid Hijink over de problemen bij de woonlocatie Oosterparkheem Groningen

18-03-2022
Uitstel beantwoording vragen van het lid Hijink over de problemen bij de woonlocatie Oosterparkheem Groningen