Schriftelijke vragen : Toegankelijkheid in het openbaar vervoer (ov)

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Graaf, Van Ginneken, Van der Molen, De Hoop en Bouchallikh over toegankelijkheid in het openbaar vervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Graaf, Van Ginneken, Van der Molen, De Hoop en Bouchallikh over toegankelijkheid in het openbaar vervoer (ov)

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Naar boven