Schriftelijke vragen

De inzet van tolken in de jeugdzorg

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

24-02-2022
Antwoord op vragen van de leden Sahla en Paulusma over de inzet van tolken in de jeugdzorg