Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Podt over problemen voor Oekraïners die zonder verblijfsstickers in Nederland zijn

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

UItstel beantwoording vragen van het lid Podt over het bericht ‘Problemen voor Oekraïners die zonder 'verblijfssticker' in Nederland zijn’’

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Problemen voor Oekraïners die zonder 'verblijfssticker' in Nederland zijn’’

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid